Cambodian Life
ទំព័រដើម > ផលិតផល  >  សន្សំការសិក្សា

របាយការអំពីផលិតផល

 


សុវត្ថិភាពគ្រួសារខ្ញុំ

សន្សំការសិក្សា

ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតឥណទាន

ធានារ៉ាប់រងមានកាលកំណត់ជាក្រុម

“ត្រឹមតែ ១.២ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយថ្ងៃ អនាគតការសិក្សាកូនៗរបស់អ្នកត្រូវបានធានា”


១) តើអ្វីទៅជាគម្រោងសន្សំការសិក្សា? 

គឺជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលផ្តល់ការ ការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការសន្សំជូនក្រុមគ្រួសារលោកអ្នក ក្នុងករណីលោក អ្នកមានហានិភ័យដល់អាយុជីវិត ឬ ពិការណ៍ភាពជា យថាហេតុ។

២) លក្ខណៈនៃគម្រោង 

-      លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើស រយៈពេលនៃការការពារ ១០, ១២ និង១៥ ឆ្នាំ                         

         -     បុព្វលាភអាចបង់ជា - ប្រចាំខែ
  - ប្រចាំត្រីមាស
  - ប្រចាំឆមាស
  - ប្រចាំឆ្នាំ

-      អាយុទទួលបានការធានា ១៨-៥៥ ឆ្នាំ

-      អាចការពារ ស្វាមី-ភរិយា ឬ កូនៗរហូតដល់ ៤នាក់។

៣) អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង

-      មរណភាពលើគ្រប់ករណី៖ ទទួលបាន ១០០% នៃប្រាក់ធានារ៉ាប់រង បូកនឹង ១១០% ១១២% ឬ ១១៥% នៃបុព្វលាភរ៉ាប់រង

ប្រចាំឆ្នាំសរុបដែលបានបង់រួច (មិនរាប់បញ្ចូលការប្រាក់ និង បុព្វលាភបន្ថែម)

-     អត្ថប្រយោជន៍ដល់កាលកំណត់៖ ទទួលបាន ១១០% ១១២% ឬ ១១៥% នៃបុព្វលាភរ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំសរុប ដែលបានបង់រួច

(មិនរាប់បញ្ចូលការប្រាក់ និងបុព្វលាភបន្ថែម)។

 

៤) ហេតុអ្វីគម្រោង សន្សំការសិក្សា?

-      អ្នកជា ម្តាយ/ឪពុក ដែលមានការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះក្រុមគ្រួសារ

-      សន្សំជាមួយការការពារខ្ពស់

-      ធានាទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក

-      សុបិន្តកូនៗរបស់អ្នកនៅតែបន្តដោយជោគជ័យ។

 

ឧទាហរណ៍បកស្រាយ

លោក ខេមររដ្ឋ អាយុ ៣៥ ឆ្នាំបានទិញ គម្រោងសន្សំការសិក្សា ដែលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងស្មើ ១៣,៣០០ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ រយៈពេល ១៥ឆ្នាំ ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ ដល់កាលកំណត់ស្មើ ១០,០០៥ ដុល្លារអាមេរិក។

បង់បុព្វលាភៈ

- ប្រចាំឆ្នាំ : ៥៨០ ដុល្លារអាមេរិក
- ប្រចាំឆមាស : ៣០២ ដុល្លារអាមេរិក
- ប្រចាំត្រីមាស : ១៥៧ ដុល្លារអាមេរិក
- ប្រចាំខែ : ៥៣ ដុល្លារអាមេរិក

គំនូសបង្ហាញ ការការពារ រយៈពេល ១៥ឆ្នាំ

ការសន្មត់

ជាមួយនឹង គម្រោងសន្សំការសិក្សា:

- ប្រសិនបើលោក ខេមររដ្ឋ ទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំទី ៦ នៃឆ្នាំ ដែលបានធានា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសំណង ទៅកាន់ អ្នកទទួលផល =

១៣,៣០០ + (១១៥% x ៥៨០ x ៦) = ១៧,៣០២ ដុល្លារអាមេរិក

- ប្រសិនបើលោក ខេមររដ្ឋ នៅមានជីវិតរស់នៅរហូត ដល់កាលបរិច្ឆេទ ១៥ ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ = ១០,០០៥

ដុល្លារអាមេរិក ទៅកាន់គាត់ នៅកាលបរិច្ឆេទដល់កំណត់

- ប្រសិនបើលោក ខេមររដ្ឋ បញ្ឈប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ក្នុងឆ្នាំទី៦ នៃឆ្នាំដែលបានធានាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោ-

ជន៍  = (១៨៥.៣៤/១០០០ x ១៣,៣០០) = ២,៤៥១.៧២ ដុល្លារអាមេរិក ទៅកាន់គាត់។


នេះគ្រាន់តែជា ឧទាហរណ៍បកស្រាយមិនមែនជាកិច្ចសន្យាឡើយ។

 

“ត្រឹមតែ ១.២ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយថ្ងៃ អនាគតការសិក្សាកូនៗរបស់អ្នកត្រូវបានធានា”

១) តើអ្វីទៅជាគម្រោងសន្សំការសិក្សា?

គឺជាគម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលផ្តល់ការ ការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការសន្សំជូនក្រុមគ្រួសារលោកអ្នក ក្នុងករណីលោកអ្នក មានហានិភ័យដល់អាយុជីវិត ឬ ពិការណ៍ភាពជា យថាហេតុ។

២) លក្ខណៈនៃគម្រោង

-      លោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើស រយៈពេលនៃការការពារ ១០, ១២ និង១៥ ឆ្នាំ

-     បុព្វលាភអាចបង់ជា                           - ប្រចាំខែ

                                                   - ប្រចាំត្រីមាស

                                                   - ប្រចាំឆមាស

                                                   - ប្រចាំឆ្នាំ

-      អាយុទទួលបានការធានា ១៨-៥៥ ឆ្នាំ

-      អាចការពារ ស្វាមី-ភរិយា ឬ កូនៗរហូតដល់ ៤នាក់ ។

៣) អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង

-      មរណភាពលើគ្រប់ករណី៖ ទទួលបាន ១០០% នៃប្រាក់ធានារ៉ាប់រង បូកនឹង ១១០% ១១២% ឬ ១១៥%

    នៃបុព្វលាភរ៉ាប់រង ប្រចាំឆ្នាំសរុបដែលបានបង់រួច (មិនរាប់បញ្ចូលការប្រាក់ និង បុព្វលាភបន្ថែម)

-     អត្ថប្រយោជន៍ដល់កាលកំណត់៖ ទទួលបាន ១០០% ១១២% ឬ ១១៥% នៃបុព្វលាភរ៉ាប់រងប្រចាំឆ្នាំសរុប

    ដែលបានបង់រួច (មិនរាប់បញ្ចូលការប្រាក់ និងបុព្វលាភបន្ថែម)។

៤) ហេតុអ្វីគម្រោង សន្សំការសិក្សា?

-      អ្នកជា ម្តាយ/ឪពុក ដែលមានការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះក្រុមគ្រួសារ

-      សន្សំជាមួយការការពារខ្ពស់

-      ធានាទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ ដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក

-      សុបិន្តកូនៗរបស់អ្នកនៅតែបន្តដោយជោគជ័យ។

ឧទាហរណ៍បកស្រាយ

លោក ខេមររដ្ឋ អាយុ ៣៥ ឆ្នាំបានទិញ គម្រោងសន្សំការសិក្សា ដែលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងស្មើ ១៣,៣០០ ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល ១៥ឆ្នាំ ជាមួយអត្ថប្រយោជន៍ ដល់កាលកំណត់ស្មើ ១០,០០៥ ដុល្លារអាមេរិក។

បង់បុព្វលាភៈ

- ប្រចាំឆ្នាំ

: ៥៨០ ដុល្លារអាមេរិក

- ប្រចាំឆមាស

: ៣០២ ដុល្លារអាមេរិក

- ប្រចាំត្រីមាស

: ១៥៧ ដុល្លារអាមេរិក

- ប្រចាំខែ

: ៥៣ ដុល្លារអាមេរិក

គំនូសបង្ហាញ ការការពារ រយៈពេល ១៥ឆ្នាំ

Description: F:\Dararoth\Support Marketing\Website\Develop website\Image\Graph for Products\1.jpg

ការសន្មត់

ជាមួយនឹង គម្រោងសន្សំការសិក្សា:

-     ប្រសិនបើលោក ខេមររដ្ឋ ទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំទី ៦ នៃឆ្នាំ ដែលបានធានា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសំណង ទៅកាន់ អ្នកទទួលផល = ១៣,៣០០ + (១១៥% x ៥៨០ x ៦) = ១៧,៣០២ ដុល្លារអាមេរិក

-     ប្រសិនបើលោក ខេមររដ្ឋ នៅមានជីវិតរស់នៅរហូត ដល់កាលបរិច្ឆេទ ១៥ ឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ = ១០,០០៥ ដុល្លារអាមេរិក ទៅកាន់គាត់ នៅកាលបរិច្ឆេទដល់កំណត់

-     ប្រសិនបើលោក ខេមររដ្ឋ បញ្ឈប់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ក្នុងឆ្នាំទី៦ នៃឆ្នាំដែលបានធានា ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទូទាត់ ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ = (១៨៥.៣៤/១០០០ x ១៣,៣០០) = ២,៤៥១.៧២ ដុល្លារអាមេរិក ទៅកាន់គាត់។នេះគ្រាន់តែជា ឧទាហរណ៍បកស្រាយមិនមែនជាកិច្ចសន្យាឡើយ។